-->

Contoh Kata Sambutan Dalam Acara Adat Di Minangkabau

Assalamu’alaikum Wr. Wb
Yang dihormati Bapak Walikota Padang.
Yang kami hormati Ketua Kerapatan Adat Nagari beserta Anggota Sidang Kerapatan Adat.

Dimunggu tumbuh saliguri, maralian didalam sawah, tadaulu ambo badiri takudian ambo maantaan sambah. Ampun diponkan pada nan satu maaf dimintak pado pangulu ninik mamak nan gadang basa batuah, bila maulana jo tuanku jo manti pagawai adat nan mudo pambimbiang dunie. Gadang ketek tuo jo mudo sarato laki-laki jo parampuan yang dilingkuang bariah jo balabeh didalam cupak jo gantang, dikanduang adat jo pusako bundo kanduang didalam imbauan ambo juo. Pangulu banyak nan batuah tuanku banyak nan kiramaik dubalang banyak nan sati, kariah talatak ateh banta banta disusun ampek-ampek sambi tagak ambo manyambah. Manyambah lalu nan ka rapek. Batagak batu palano tampek urang mambuek saka. Tagak basabab bakarano, sapakat silang nan bapangka manurui papatah cupak gantang dek banyak ragu kok tibo, dek lamo lupo kok datang manusia basipat kilaf kok gawa ambo manyambah maaf dimintak banyak-banyak.
Contoh Kata Sambutan Dalam Acara Adat Di Minangkabau

Manyurek diateh pintu, mangarang di tapak tangan, malompek nak basitumpu, mancancang nak balandasan, dimak datauak tibonyo sambah. Si jorong manggali lambah, mamakai baju biludu gandum, kok tadorong ambo manyambah sakali gawa baribu ampun. Sakali ambo maimbau sapatah runding nan lalu. Walau angku datuak surang nan diimbau batin dek adat kasamonyo pangana batin ka nan rapek ujuiknyo sambah ka nan banyak, saujuik sambah jo simpuah, sabarek bungka nan piawai naraco luruih main daun indak basibak jo basisiah bukan bahinggo jo babateh.
Apolah nan ka ambo pasambahkan kapada mak datuak sajak adat samulo jadi sajak hitam samerah kuku, manuruik warih nan dijawek kato pusako nan batolong, nan satitiak bapantang hilang nan sabarih batantang lupo. Nan tak ragu karano banyak nan tak lupo karano lamo gulamo mudik dahulu, mati disemba ikan tilan, kanai lah anak bada balang, pusako ninik nan dahulu lai babuhua ba kanakan nan satitik bapantang hilang, nan sabarih bapantang lupo sampai kini bapakai juo, sajak aia nan ilia, sajak langik basentak ka ateh, katiko bumi basentak turun, sajak kudo mangunyah loyang sarasah jo pulau paco, salembang salubuak agam, aso solok dua salayo, tigo padang ampek kumpani, limo jo adat minangkabau asa mulo kalau di kaji alun basintuak lubuak aluang, alun banareh sungai limau adat jo syarak alah juo. Tumbuh sawajah iko kini ilang datuak baganti datuak, lah badiri adat nan kewi kok soko turun temurun jikok pusako jawek bajawek. Manuruik nan salingkuang cupak adat nan sapayuang sapatagak di dalam nagari koto tangah, nan jauh dilapeh surek nan hampia dilapeh sirih, nan dakek makanan panggia, lah hadir kito kasamonyo, ninik mamak jo ulama, sarato urang ampek jinih, nan mamegang sako dalam adat baitu pun bundo kasamonyo. Kateh lah nyato tambun jantan, kabawah nyato takasiak bulan. Nan sakarang iko kini manuruik balabek cupak gantang tasabuik dalam papatah, ramo-ramo sikumbang jati katik endah pulang bakudo. Patah tumbuah hilang baganti, pusako lamo baitu juo. Birik-birik tabang ka samak, dari samak ka halaman, patah sayok tabang baranti tasuo ditanah bato, dari ninik turun ka mamak, dari mamak ka kamanakan. Patah tumbuh hilang baganti, pusako dibao dek nan mudo. Adat pulai bapangkek naik, maninggakan rueh dengan buku, manusia bapangkek turun, maninggakan adat jo pusako, mati datuak baganti datuak nan gala tatap bak samulo, tantangan wajah sarupo iko lah bulek aia ka pambuluah lah bulek kato ka mufakat, bulek lah buliah di golekkan, pipih lah buliah di layangkan tibo di adat lah baisi, kalau limbago lah batuang, tanduak samo ditanam, darah sudah bakacau, daging samo dilapah. Manuruik adat nan bapakai, kok ketek banamo, kok gadang nyo bagala, talimbak dari pado itu kami urang tigo niniak jo ampek niniak nan sajinjingan, ma harokkan bana kapado ka manakan kami Ir. Yuldaneri Osmin Datuak Pengeran Rajo Lelo kok bungo lah nyato jadi putiak, kok putiak lah nyato jadi buah, jadilah tuntunan dek sanak kamanakan, panutan urang dalam nagari, kok gapuak jaan ka mambuang lamak, gadang jaan malendo, kok cadiak jaan manjua, handaknyo sasuai papatah adat.

Kaluak paku kacang balimbiang, tipurung lenggang-lenggangkan, babuah lah rimbang di malako, dibaok urang kasaruaso, anak dipangku kamanakan dibimbiang, urang kampuang di patenggangkan, tenggang nagari jan binaso, tegang saraso jo adatnyo.

Talimbak nan dari pado itu sasuai jo papatah dalam adat bakariah sikati muno patah lai basimpai alun, ratak sabuah jadi tuah, jokok dibukak pusako lamo dibangkik tareh nan tarandam lah banyak ragi nan barubah. Elok nagari dek pangulu sapakat mati jo dubalang kalau tak pandai jadi pangulu alamat sapuah ka mangulang. Elok nagari dek pangulu jalannyo undang dek dubalang kalau tak pandai mamegang ulu guntiang tangga mato tabuang. Patitih pamenan andai gurindam pamenan kato, jadi pamimpin kok tak pandai, rusak kampuang binaso koto. Kalau kulik mangandung aia, lapuak nan sampai ka panguba, rusak lah tareh nan didalam, kalau pangulu bapaham caia jadi sampik alam nan leba, lahia jo batin dunia tanggalam. Sirawuik tajam batimba, tak ujuang pangka manganai, sudu-sudu batimba jalan ditakiak kanai gatahnyo, kalangik tuah takaba, bumi jo langik nan mananai. Duduak dikampung jan jumilan kandang buek tumpuan tanyo. Batang aua paantak tungku pangkanyo sarang limpasan, ligundi di sawah ladang sarik indah babungo lai, mauleh jokok babuku, mambuhua jokok mangasan, budi kalau kalihatan dek urang iduik indak banguno lai.

Marabah sadundun dengan balam, sikok barulang pai mandi, sambah sadundun dengan salam kato diharap dibunusi, sakian sajo sambah pado mak datuak, urang bijak mangatokan. Kalau padang lukoi tubuh gadang harapan untuak sambuah, kalau lidah lukoi hati sulik ubek untuak dicari, akhirulkalam walbilahitaufik wal hidayah.
Assalamualaikum Wr. Wb

Berlangganan update artikel terbaru via email:

0 Response to "Contoh Kata Sambutan Dalam Acara Adat Di Minangkabau"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel