Jumat, 18 Maret 2016

Akhlak Manusia Terhadap Allah, Rasul Dan Wujud LainnyaA.    Akhlak Terhadap Allah
Secara sederhana, akhlak kepada Allah adalah dengan melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, serta tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun.
Ada beberapa hal yang menyebabkan bahwa manusia harus berakhlak kepada Allah :
  1. Allah merupakan pencipta manusia dan alam semesta.
  2. Allah memberi perlengkapan panca indra.
  3. Allah menyediakan berbagai bahan dan sarana yang diperlukan bagi kelangsungan hidup manusia.
  4. Allah telah memuliakan manusia dengan diberi-Nya kemampuan menguasai daratan dan lautan.
Setelah manusia memahami kenapa ia harus berakhlak kepada Allah, maka ia harus melakukan beberapa cara diantaranya.
  1. Mentauhidkan Allah SWT.
  2. Beribadah kepada Allah SWT.
  3. Melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangan-Nya.
Akhlak Manusia Terhadap Allah, Rasul Dan Wujud Lainnya

B.     Akhlak Kepada Rasulullah
1.      Senantiasa bersalawat kepada Rasulullah ketika namanya disebut.
2.      Mempelajari Sunnah Rasulullah, mengamalkan dan menganjurkan kepada orang lain.
3.      Selalu mencintai rasul.
4.      Mengenang perjuangan Rasulullah
5.      Menempatkan Rasulullah sebagai idola, uswatun hasanah. 

C.    Akhlak Kepada Amalaikat Lainnya dan Alam Semesta
1.      Akhlak kepada hewan.
2.      Akhlak kepada tumbuh-tumbuhan.
3.      Akhlak kepada alam sekitar
Maksudnya akhlak kepada makhluk lain adalah upaya memperlakukan secara wajar dan baik sesuai haknya masing-masing.